پرده ، حریر ژور دار ، مخمل ساده ف مخمل کالیفرنیا ، کمر پرده ف گل میخ ، کار ساده و شیک ، لاکچری